Մասիս համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9004351015983000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9004351012675000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և/կամ ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար  11000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900435101333175Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900435101317100000Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ յուրաքանչյուր մեքենայի համար 90043510142410000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90043510156425000Տարեկան  Ընտրել
1351 Տեղական վճարներ շին ավարտի փաստագրում 90043510106910000Միանվագ  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9004351012263000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90043510122630000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  50000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90043510145710000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90043510106910000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 90043510153125000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար 90043510153175000Տարեկան  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 900435101408750Ամսական  Ընտրել
1133Զ 3001-ից և ավելի քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1147 - համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90043510166350000Տարեկան  Ընտրել
1148 Խանութներում,կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90043510168930000Տարեկան  Ընտրել
1137Ը - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26քմ) 9004351010513000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26-50քմ)  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (51-100քմ)  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101-200քմ)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201-500քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (500 և ավելի քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (մինչև 26քմ) 9004351012833000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (26-50քմ)  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (101-200քմ)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ճ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (201-500քմ)  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Մ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (500 և ավելի քմ)  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26քմ) 9004351016712500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(26-50քմ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(51-100քմ)  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(101-200քմ)  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(201-500քմ)  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(500 և ավելի քմ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26քմ) 9004351010516000Եռամսյակային  Ընտրել
1149Ա Համայնքի վարչական տարածքում քաղ. հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման թույլտվության համար 900435002440250000Տարեկան  Ընտրել
1148Ա Համ. վարչ. տարածքում հրավառություն իրականացնելու համար 900435002457100000Տարեկան  Ընտրել
1351Դ Աղբահանության վճար մեկ բնակչի համար 900435101655180Ամսական  Ընտրել
2019Ա Թիվ 1 մանկապարտեզ 900435002176350Օրական  Ընտրել
2019Բ Թիվ 2 մանկապարտեզ 900435002184350Օրական  Ընտրել
2019Գ Թիվ 3 մանկապարտեզ 900435002192350Օրական  Ընտրել
2019Դ Թիվ 4 մանկապարտեզ 900435002200350Օրական  Ընտրել
2019Ե Թիվ 5 մանկապարտեզ 900435002218350Օրական  Ընտրել
2019Զ Թիվ 7 մանկապարտեզ 900435002226350Օրական  Ընտրել
2019է երաժշտական դպրոց 9004350022345000Ամսական  Ընտրել
2019Ը գեղարվեստի դպրոց 9004350022424500Ամսական  Ընտրել
1351Ե -ոչ կենցաղային աղբի համար ըստ ծավալի` 1խմ աղբի համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1352Ֆ 90043510108525000Միանվագ  Ընտրել
1352Օ Բնակչության հատուկ սպասարկում 90043510108525000Միանվագ  Ընտրել
1351Զ Տեղական վճարներ շինությունների շահագործման թույլտվություն 90043510106910000Միանվագ  Ընտրել
1135Ֆ 9004351014815000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ