Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

Լսեցին
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՎՏՈՏՆԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ՄՀԵՐ ԴԱՎԻԹԻ ՍԻՐՈՒՆՅԱՆԻՆ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

/Զեկ. ՎԻՏՅԱ ԱԶԱՏԽԱՆՅԱՆ/

Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին,, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի ,,Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին,, № 912-Ն որոշման պահանջներով և հաշվի առնելով, որ Մհեր Դավիթի Սիրունյանի կողմից ընդունվել է ուղղակի վաճառքով գնելու առաջարկը` Մասիս քաղաքային համայնքի ավագանին որոշում է՝

 

1.Մասիս քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, նոր թաղամաս թիվ 36/17 հասցեում գտնվող ավտոտնակը /արտաքին մակերեսը՝ 24,7 քմ, նեքին մակեսը՝ 21,0 քմ/ և դրա սպասարկման ու պահպանման համար զբաղեցրած 0,00247 հա բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասը /ծածկագիր՝   03-003-0138-0091/ ուղղակի վաճառքով օտարել ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի նոր թաղամասի թիվ 21շենքի 29 բնակարանի բնակիչ Մհեր Դավիթի Սիրունյանին /ծնված՝ 04.10.1985թ., անձնագիր՝AR0539300, տրված՝ 15.12.2017թ., 044-ի կողմից/:
2.Ավտոտնակի ուղղակի վաճառքի գինը կազմում է 51870 /հիսունմեկ հազար ութ հարյուր յոթանասուն/ ՀՀ դրամ/ 1քմ-ի արժեքը 2100  /երկու հազար հարյուր/ ՀՀ դրամ/:
3.Հողամասի ուղղակի վաճառքի գինը կազմում է 72618 /յոթանասուներկու հազար վեց հարյուր տասնութ/ ՀՀ դրամ / 1քմ-ի արժեքը 2940/երկու հազար ինը հարյուր  քառասուն/ ՀՀ դրամ/: